ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ПРОФИЛ ООД

Последна актуализация: 23.05.2018 г.

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни:

Наименование: ПРОФИЛ ООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 825280322/ BG825280322
Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4003, Пазарджишко шосе, 6-ти км.
Телефон: 032 964 101
E-mail: trade@profilbg.com
Уебсайт:
www.profilbulgaria.com

Информация за компетентния надзорен орган за защита на личните данни:

Наименование: КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
E-mail:
kzld@cpdp.bg
Интернет страница:
www.cpdp.bg

Дефиниции:

За целите на настоящата политика за поверителност ще ползваме понятието:
„Уебсайтове/страници/нашите уебсайтове“, собственост на Профил ООД, а именно:
www.profilbulgaria.com; www.dabpumpsbg.com

Обхват и съгласие:

Молим да прочетете внимателно настоящата политика за поверителност. Тя разяснява въпросите какви лични данни и информация събираме и целите, за които ги използваме.

Посещавайки и използвайки уебсайтовете на Профил ООД, Вие декларирате, че сте прочели съдържанието, разбрали сте го и се съгласявате с настоящата Политика за поверителност на Профил ООД. Предоставянето на лични данни е доброволно. Ако не сте съгласни с настоящата политика, моля не използвайте уебсайтовете на Профил ООД.

Профил ООД периодично може да актуализира настоящата политика за поверителност, като ще бъде упомената датата на последната актуализация на документа, което е и актуалната му версия.


Практиките, описани в този документ са приложими само на нашите уебсайтове и не гарантираме прилагането им на други интернет страници, към които тези сайтове препращат.

Основания за обработване на лични данни:

Във връзка със законосъобразността на обработването на лични данни, според Общ регламент за защита на личните данни (ЕС) 679/2016, от което произтичат и основанията, на които Профил ООД обработва лични данни са:

·обработването е необходимо за спазването на законово задължение;

·обработването е необходимо за изпълнението на договор;

·на основанието на предоставено съгласие от субекта на данни;

·обработването е необходимо за целите на легитимни интересни на Профил ООД;

Информация, която събираме:

Профил ООД се задължава данните, които получава и/или събира от Вас, да се обработват в съответствие с действащото законодателство и принципите въведени с Общ регламент за защита на личните данни (ЕС) 679/2016 и за целите, посочени в настоящата политика.

Ще обработваме следните категории лични данни:

·име;

·имейл адрес;

·пол;

·телефонен номер;

·гео локация;

·дата на раждане;

·информация от запитвания;

·информация от анкети и проучвания, свързани с предоставени услуги от Профил ООД или негови партньори;

·друга лична информация при участие в рекламни презентации, семинари и технически обучения, организирани от Профил ООД или негови партньори;

·автоматично приемаме и записваме информация от браузъра за IP адрес и друга системна информация;

Данните, които събираме от Вас, могат да бъдат обработвани от персонал, който работи за Профил ООД. Този персонал може да е зает с поддържането на този уебсайт, изпълнението на Вашата поръчка, обработването на детайлите по Вашето плащане или предоставянето на различни други услуги.

Начин на събиране на информация:

·когато правите запитване;

·когато участвате в анкета и/или проучване;

·когато участвате в игри, промоции и/или други инициативи;

·използвайки нашата интернет страница – посредством бисквитки;

·когато се регистрирате в някоя от нашите платформи, създавайки профил;

·когато дадете съгласието си или се регистрирате да получавате електронни новини от нас;

·от трети страни – хора, упълномощени да Ви представляват и подписват документи от Ваше име или от името на Вашето дружество;

·от трети страни – чрез профила на Профил ООД в социални мрежи като Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, YouTube, или Instagram и/или използвате същите за да се регистрирате на нашата интернет страница.

В настоящата политика, целите и начините на обработване на личните Ви данни са:

·за да предоставим нашите услуги;

·за да отговорим на вашите запитвания;

·за да персонализираме съдържанието;

·за да подобрим нашите услуги;

·за да подобрим ефективността на нашите интернет страници;

·за маркетингови цели;

·за проучвания и анализи;

·други начини, незабранени от законодателството.

Вие изрично се съгласявате със събирането, използването, обработването и предоставянето на Вашата информация и данни, както е предвидено в настоящата Политика за поверителност, както и с предоставянето им за съхранение на сървъри, които са наети или са собственост от/на Профил ООД. Съхраняваме данните Ви за предвидения по закон срок.

Информация за трети страни:

Профил ООД няма да предоставя лични данни на трети страни, освен в изброените тук случаи. Нашите уебсайтове може да съдържат връзки към или от уебсайтове на трети страни, например партньори, дистрибутори, рекламодатели, доставчици на услуги.
Нашите платформи може да съдържат връзки или да препращат към уебсайтове или други платформи на социални мрежи. В случай че последвате връзка към някой от тези уебсайтове или платформи, следва да имате предвид, че те имат свои собствени политики на поверителност и че Профил ООД не поема отговорност за политиките за поверителност, прилагани от тези трети страни.

В случай, че не сте съгласни с тези условия, няма как да използвате нашите сайтове пълноценно и не би следвало да ги използвате занапред.

Във връзка с Общ регламент за защита на личните данни (ЕС) 679/2016, вашите права се изразяват в:


Право на информираност:

По всяко време можете да получите информация за данни, идентифициращи Профил ООД във връзките с предоставените от Вас лични данни, както и за:

·служител на компанията – отговорник за защитата на лични данни;

·намерението на Профил ООД да предаде данните Ви на трети страни;

·срока на съхранение на данните Ви;

·информация относно правата, които имате, включително правото на жалба до Надзорния орган – Комисия за защита на личните данни.

Право на достъп до собствени лични данни:

По всяко време имате право да поискате и получите информация относно това дали се съхраняват Ваши лични данни. Можете да се свържете с Профил ООД на контактите, предоставени в настоящата политика. Профил ООД обработва Вашите лични данни въз основа на Вашето съгласие. Имате право да получите копие от Вашите данни в структуриран формат, като това се отнася само до личните данни, които сте ни предоставили.

Право на коригиране:

Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неточни, както и допълване на личните Ви данни.


Право на изтриване:

Имате право да поискате изтриване на всички Ваши лични данни, съхранявани от Профил ООД по всяко време, освен в следните ситуации:

-в момента сте в процес на комуникация в качеството си на клиент

-имате извършена покупка

-ако сте направили покупка, ще запазим Вашите лични данни във връзка с изискващите го закони.

Право на прехвърляне:

Имате право да поискате извличане на всички Ваши лични данни, съхранявани от Профил ООД по всяко време с цел предоставянето им на друг администратор.

Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес:

При възражение от Ваша страна, Профил ООД е длъжно да прекрати обработването, освен ако не докаже, че съществуват законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субект на данни, или за установяването, упражняването или защита на правни последици.

Право да възразите срещу директния маркетинг:

Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг. При възражение от Ваша страна във връзка с предходното изречение, обработването на Вашите лични данни ще бъде прекратено. Можете да упражните правото си да се откажете от директния маркетинг като отговорите писмено на съобщение, изпратено с маркетингова цел.


Как можете да приложите Вашите права?

Ние се отнасяме много сериозно към защитата на личните данни. Винаги можете да се свържете с нас на trade@profilbg.com

Задължения на Профил ООД и предприети мерки относно съхранението на личните Ви данни:

·Профил ООД е определило служител по защита на лични данни, чийто контакт можете да намерите по – долу в настоящата политика;

·обработването на данни се основава на всички принципи на Общ регламент за защита на лични данни (ЕС) 679/2016;

·Профил ООД води регистър на дейностите по обработване на лични данни;

·Профил ООД съдейства за упражняване правата на субектите на данни по посочените в тази политика начини;

·Профил ООД управлява риска по защита на личните данни в съответствие с Общ регламент за защита на личните данни (ЕС) 679/2016.

Служител по защита на личните данни:

Определихме отговорник по защита на личните данни, за да гарантираме, че Вашите лични данни винаги ще бъдат обработвани по открит, коректен и законен начин. Можете да се свържете с нашия служител по защита на лични данни на profil@b-trust.org

Право на подаване на жалба към надзорен орган:

Ако смятате, че обработваме Вашите лични данни по неправилен начин, можете да се свържете с нас. Също така имате право да подадете жалба към КЗЛД в контактите по-горе.

Untitled Document
начало за нас продукти сертификати поверителност (GDPR) контакти

ПРОФИЛ ООД, Пловдив 4003, Пазарджишко шосе, 6-ти км. тел.: +359 32 964 101, +359 889 030 060
Copyright © 2012 - All rights reserved.